ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Firma Masár, ktorá pôsobí v regióne Trenčín sa zaoberá zemnými a výkopovými prácami. Hlavnou činnosťou sú:

• zemné práce

• úprava terénu

• výkop studní

• pilotáže do hĺbky 8 m

• demolačné práce

• rozbíjanie betónu

• recyklácia stavebného odpadu

• drvenie a triedenie kameniva (štrkov)

• vývoz a likvidácia odpadu

• poskytovanie kontajnerov

• nakladná doprava

• prevoz stavebných stavebných strojov


a
a
a
a
a
a

 

design by webix